Russia: +7 499 403 17 69 || Ukraine: +38 094 712 2020 contact@manumedix.com

Trypanosoma brucei-antibodies + Trypanosoma cruzi-antibodies (Trypanosomiasis)

25.00

Лаборатория: ArminLabs (DE)

Антитела к трипаносоме бруцеи и трипаносоме крузи, возбудителей трипаносомоза
Качественно

пробирка: 1 x SERUM/SST